EK: Hrvatski obrazovni sistem među LOŠIJIM U EU

Kategorija: Region, Objavljeno: 29.11.2017.

Hrvatska ima najnižu stopu ranog napuštanja školovanja u Evropskoj uniji, ali beleži slabljenje osnovnih veština, koje su ispod evropskog proseka, za šta su glavni krivci kvalitet kurikuluma i nastave, navodi se u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja za 2017. godinu, godišnjem komparativnom izveštaju EK.

Hina prenosi da je ovaj izveštaj o stanju evropskih obrazovnih sistema danas predstavljen u Zagrebu, te navodi da se radi o izveštaju koji Evropska komisija objavljuje svake godine sa ciljem pružanja uvida u stanje obrazovanja i osposobljavanja u Evropskoj uniji na temelju kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja.

- Hrvatska je jedna od zemalja gđe je učinak obrazovnog sistema relativno slab, a situacija se proteklih par godina pogoršava - istakao je Stefan Hermans, direktor u Glavnom direktoratu za obrazovanje i kulturu Evropske komisije, na prezentaciji izveštaja u Kući Evrope.

U izveštaju se navodi da je u Hrvatskoj zabeleženo slabljenje osnovnih veština koje su ispod europskog proseka i dodao da su prisutne razlike u postignućima povezane sa socioekonomskim statusom, ali da se čini da su glavni uzroci slabih rezultata Hrvatske kvalitet kurikuluma i nastave.

Komentari

    Komentari