Podignuto 14 optužnica u vezi sa ometanjem kosovskih parlamentarnih izbora

Kategorija: Politika, Objavljeno: 11.11.2019.

Kako prenosi informativni portal sa Severa Kosova, KoSSev, podignuto je 14 optužnica protiv 18 osoba zbog ometanja kosovskih parlamentarnih izbora, saopštila je Laura Pulja nacionalni koordinator Tužilaštva za izbore na Kosovu.

„Čekamo krivične prijave iz CIK i Izbornog panela za žalbe i predstavke (IPŽP) kako bismo nastavili sa postupcima predviđenim zakonikom o krivičnom postupku. Međutim, takođe smo preduzeli neke konkretne korake na sopstvenu inicijativu, identifikovali smo nekoliko slučajeva i neki slučajevi su pod istragom“, rekla je ona za RTK.

Dodala je da je podignuto 14 optužnica protiv 18 osoba kosovskom tužilaštvu, optužnice su u vezi sa kršenjem principa glasanja i povrede slobodne volje birača.

Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP) naložio je da se izuzmu glasovi pristigli poštom iz Srbije. 

„IPŽP je prihvatio 53 žalbe i na osnovu njih u odnosu na 52 žalbe, Panel je odlučio da naloži CIK-u da ponovo broji 1.472 biračka mesta. Što se tiče žalbe koalicije Socijaldemokratska inicijativa Alijansa novo Kosovo i Partija pravde panel je prihvatio žalbu kao osnovanu i naložio CIK-u da iz konačnog rezultata izbora ukloni glasove birača van Kosova koji su došli iz Srbije poštom“, navodi se u saopštenju, 23 žalbe su odbijene kao nedopustive i van roka, dok je 25 žalbi odbijeno kao neosnovano, jedna žalba je povučena.

Komentari

    Komentari